Scientific committee

prof. dr hab. IRENA ADAMEK
University of Bielsko-Biała

prof. GIUSEPPE ANNACONTINI
University of Salento, Italy

prof. PIERO CRISPIANI
University of Macerata, Italy

prof. SHU-LAN YANG
National Pingtung University, Taiwan

prof. zw. dr hab. WOJCIECH KOJS
Academy of Business in Dąbrowa Górnicza

prof. zw. dr hab. WIESŁAWA KORZENIOWSKA
The School of Administration

prof. zw. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI
University of Lodz, Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. ALWIRA GALKIENE
Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania

prof. dr hab. NATALIA MYKYTENKO
Ivan Franko National University of Lviv

Doc. PaedDr. Ph.D. RADMILA BURKOVIČOVÁ
University of Ostrava, Czech Republic

prof. nadzw. dr hab. TOMASZ GMEREK
Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. nadzw. dr hab. JAN GRZESIAK
Adam Mickiewicz University in Poznań

prof. nadzw. dr hab. ZDZISŁAWA JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK
University of Zielona Gora

prof. nadzw. dr hab. MIROSŁAW KOWALSKI
University of Zielona Gora

doc. PaedDr. KAREL NEUBAUER, Ph.D.
University of  Hradec Králové, Czech Republic

prof. nadzw. dr hab. EWA KUBIAK-SZYMBORSKA
Kazimierz Wielki University

prof. nadzw. dr hab. SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

prof. nadzw. dr hab. ALINA SZCZUREK-BORUTA
University of Silesia

prof. nadzw. dr hab. URSZULA SZUŚCIK
University of Silesia

prof. nadzw. dr hab. JOLANTA ZIELIŃSKA
Pedagogical University of Cracow

doc. dr IRENA MASOJĆ
Lithuanian University of Educational Sciences, Lithuania

dr DANIELA DATO
University of Foggia, Italy

dr Phil. DORIS CIHLARS
University of Passau, Germany

dr KRZYSZTOF ORLEAŃSKI
Norwegian University of Science and Technology, Norway

Dr. MIROSLAV PROCHÁZKA, Ph.D.
University of South Bohemia, Czech Republic

Dr. MILUŠE VÍTEČKOVÁ, PhD.
University of South Bohemia, Czech Republic

prof. DAVID LUTZ
University of Notre Dame, USA