Reviewers

prof. dr hab. KRYSTYNA FERENZ
University of Wroclaw

prof. dr hab. ZENON GAJDZICA
University of Silesia

prof. dr hab. KATARZYNA KRASOŃ
University of Silesia

prof. dr hab. JANA RACLAVSKA
University of Ostrava, Czech Republic

prof. dr hab. JOLANTA SZEMPRUCH
Jan Kochanowski University in Kielce

prof. nadzw. dr hab. PRZEMYSŁAW GĘBAL
University of Warsaw

prof. nadzw. dr hab. DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA
University of Silesia

prof. nadzw. dr hab. MAŁGORZATA SUŚWILŁO
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

prof. nadzw. dr hab. AGNIESZKA WEINER
University of Economics and Innovation in Lublin

prof. nadzw. dr hab. TERESA ŻÓŁKOWSKA
University of Szczecin

dr hab. URSZULA BARTNIKOWSKA
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

dr hab. KATARZYNA BORAWSKA-KALBARCZYK
University of Białystok

dr hab. MARCIN WLAZŁO
University of Szczecin

dr BEATA WEBB
Bond University, Australia