Pedagogical Contexts 1(4)/2015

INTENTIONALITY IN EDUCATION

ISSN: 2300-6471

Download PDF

Volume editor:
Justyna Wojciechowska
Justyna Wojciechowska Słowo wstępne
Marzenna Magda-Adamowicz Najbliższe otoczenie w kreatywności werbalnej dziecka
Krystyna Żuchelkowska Zasady funkcjonowania i zadania rady rodziców w przedszkolu
Ewa Kochanowska Szkoła jako przestrzeń dialogu w relacjach nauczyciel – uczeń w praktyce edukacyjnej
Ewa Szatan Przestrzeń muzyczna dziecka w wymiarze klasy szkolnej
Stanisław Ciupka Różne ujęcia dyskursu religijnego
Ewa Zimny Awans zawodowy nauczycieli przedszkoli w ocenie ich przełożonych
Anna Dziemianko Wykorzystanie metody Ireny Majchrzak podczas zabaw z dziećmi w przedszkolu
Anna Dziemianko Ewaluacja wdrażanej metody Ireny Majchrzak podczas zabaw z dziećmi w przedszkolu
Oksana Dąbrowska
Anatoly Chuprikov
Bogdan Popowski
Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metoda wpływająca na rozwój komunikacji
Ewelina Gajewska Recenzja książki Dziecięce poznawanie świata. Mowa i jej rozumienie pod redakcją Liliany Madelskiej i Justyny Wojciechowskiej (Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2013)
Janina Sabat Recenzja książki Marka Kaczmarzyka Zielony Mem (Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2012)
Maciej Kołodziejski Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk, Pułtusk 15–16 maja 2014 r.
Marianna Styczyńska
Natalia Gumińska
Cecylia Nawrot
Kenny Spence
Colin Chisholm
Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Eksperckiej Nowe Horyzonty w Edukacji Przedszkolnej. Men in Childcare