Dla autorów

OŚWIADCZENIE AUTORA – plik do pobrania

Autor zgodnie z zaleceniem MNiSW, by przeciwdziałać praktykom „ghostwriting” i „guest authorship” składając tekst dołącza oświadczenie Autora/Autorów, w którym deklaruje wkład każdego z Autorów w powstawanie publikacji. Własnoręcznie podpisane oświadczenie należy przesłać na adres redakcji:

Joanna Skibska
Katedra Pedagogiki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
Ul. Willowa 2 (budynek B, p. 110)
43-309 Bielsko-Biała

albo w formie skanu przesłać na adres e-mailowy: jskibska@ath.bielsko.pl

Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w artykułach, które nie mają wpływu na merytoryczną stronę publikacji.

INSTRUKCJA REDAKCYJNA DLA AUTORÓW  plik do pobrania

Uprzejmie prosimy przygotowując tekst o zastosowanie się do zasad zamieszczonych w pliku pdf.