Recenzenci

prof. dr hab. KRYSTYNA FERENZ
Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. ZENON GAJDZICA
Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. KATARZYNA KRASOŃ
Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. JANA RACLAVSKA
Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska

prof. dr hab. JOLANTA SZEMPRUCH
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. nadzw. dr hab. PRZEMYSŁAW GĘBAL
Uniwersytet Warszawski

prof. nadzw. dr hab. DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA
Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. nadzw. dr hab. MAŁGORZATA SUŚWILŁO
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. nadzw. dr hab. AGNIESZKA WEINER
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. TERESA ŻÓŁKOWSKA
Uniwersytet Szczeciński

dr hab. URSZULA BARTNIKOWSKA
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. KATARZYNA BORAWSKA-KALBARCZYK
Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. MARCIN WLAZŁO
Uniwersytet Szczeciński

dr BEATA WEBB
Uniwersytet Bond, Australia

Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku.