Konteksty Pedagogiczne 1(10)/2018

ISSN: 2300-6471
DOI: 10.19265/KP.2018.110

Plik PDF

Redaktor numeru:
Joanna Skibska
Joanna Skibska Słowo wstępne
10.19265/KP.2018.11013 Krystyna Ferenz Osobiste koncepcje pedagogii a preferowane rodzaje pomocy
10.19265/KP.2018.11025 Jolanta Maciąg Konstruktywistyczna perspektywa wspierania dziecka w procesie uczenia się
10.19265/KP.2018.11037 Eugenia Rostańska Trudna komunikacja – trudna edukacja. Porozumiewanie się ucznia i nauczyciela jako przestrzeń szkoły
10.19265/KP.2018.11049 Barbara Astaszow Edukacja z emocjami – znaczenie wsparcia emocjonalnego dla rozwoju oraz w kształceniu dzieci i młodzieży
10.19265/KP.2018.11061 Anna Przybylska-Zielińska Functions of music that support a child’s development
10.19265/KP.2018.11083 Karin Fodorová Educational needs of pre-primary school teachers from the viewpoint of their head teachers
10.19265/KP.2018.11097 Simona Hendrychová Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym w Republice Czeskiej w klasach przygotowawczych szkoły podstawowej – doniesienie z badań
10.19265/KP.2018.110109 Łucja Reczek-Zymróz Wychowanie jako platforma współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i rodziców na podstawie badań porównawczych przeprowadzonych w Polsce i na Węgrzech
10.19265/KP.2018.110127 Izabela Barańska
Ewelina Kusa-Chrzanowska
Mariusz Wiśniewski
Zespół interdyscyplinarny – instytucjonalne „przymierze” przeciw przemocy w rodzinie
10.19265/KP.2018.110157 Mateusz Marciniak Studenckie strategie korzystania z mediów – blokada osiągnięć akademickich?
10.19265/KP.2018.110171 Ewa Musiał “Good Internships” – support for gaining professional competences by the students of pedagogy at the University of Wrocław