Konteksty Pedagogiczne 1(1)/2013

SPEKTRUM AUTYZMU

ISSN: 2300-6471

Plik PDF

Redaktor numeru:
Joanna Skibska
Joanna Skibska Słowo wstępne
Ewa Pisula Narzędzia przesiewowe pomocne w rozpoznawaniu ryzyka autyzmu u dzieci w wieku do trzech lat
Ewa Kochanowska
Joanna Skibska
Justyna Wojciechowska
Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia z autyzmem. Komunikacja – interakcje społeczne – edukacja
Andrzej Wolski Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności u małych dzieci ze spektrum autyzmu
Beata Kazek
Ewa Emich-Widera
Zaburzenia somatyczne występujące u osób z autyzmem
Anna Borzęcka Problemy zdrowotne dziecka z autyzmem
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk Elastyczność i różnorodność prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji jako remedium w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach
Anna Waligóra-Huk Sposoby stymulacji układu przedsionkowego i proprioceptywnego u dzieci ze spektrum autyzmu
Rafał Majzner Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Lidia Kataryńczuk-Mania Terapia dźwiękiem – metoda Petera Hessa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Marzenna Zaorska
Joanna Trajdowska
Czy nauczanie dzieci z autyzmem języka angielskiego ma sens (na podstawie opinii rodziców dzieci autystycznych)?
Ewa Korulska Funkcjonowanie dzieci z autyzmem w warunkach szkoły ogólnodostępnej, czyli integracja w szkole nieintegracyjne
Małgorzata Czyż Terapie niedyrektywne w autyzmie, na przykładzie Growth through Play System (Systemu Rozwoju przez Zabawę)
Barbara Pietrowska Proaktywne i reaktywne strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu. Studium przypadku
Agnieszka Wilk Wspieranie rozwoju komunikacji językowej dziecka z głębokimi zaburzeniami w rozwoju. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem z autyzmem w terapii neurologopedycznej – analiza indywidualnego przypadku
Marek Hoffmann Być rodzicem dziecka autystycznego – blaski i cienie oraz wyzwania
Ryszard Bryzek Wszyscy jesteśmy autystyczn