Konteksty Pedagogiczne 1(2)/2014

KOMUNIKACJA – JĘZYK – EDUKACJA

ISSN: 2300-6471

Plik PDF

Redaktor numeru:
Ewa Kochanowska
Ewa Kochanowska Słowo wstępne
Daniela Dato Język dziecka: „zabawka poetycka”
Jolanta Grębowiec-Baffoni Gdy pismo wzywa pomocy. Czynniki emotywne w piśmie dysgraficznym
Cecylia Langier Wykorzystanie teatrzyków Kamishibai do rozwijania kompetencji językowych dzieci
Agnieszka Przybyła-Dumin Modyfikacja znaczeń we współczesnych adaptacjach klasycznych bajek ludowych. W kontekście wychowania
Giuseppe Annacontini I tanti “ancora” dell’infanzia ovvero l’essere comunicazione del bambino-mente
Barbara Pietrowska Lepiej funkcjonuję, gdy się ze mną komunikujesz! – terapia logopedyczna z dziećmi niemówiącymi
Małgorzata Zalewska-Bujak Zarys interakcji komunikacyjnych nauczycieli z uczniami z perspektywy szkolnych doświadczeń studentów pierwszego roku pedagogiki
Marzena Machoś-Nikodem Dzieci z autyzmem u logopedy – program diagnozy funkcjonalnej i terapii logopedycznej w świetle indywidualnych przypadków
Mateusz Warchał Zaburzenia prozodii u dziecka obserwowanego w kierunku zespołu Aspergera – studium przypadku
Monika Bąk-Sosnowska Recenzja książki Vandy Juknaite: Słowa w ciemności. Rozmowy z dziećmi (Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2013)
Justyna Wojciechowska Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogicznej z cyklu Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej na temat Indywidualne potrzeby dziecka – ucznia ze spektrum autyzmu w świetle interdyscyplinarnej teorii i praktyki pedagogicznej, Bielsko-Biała 20–21 września 2013 r
Kamila Kuros-Kowalska
Natalia Moćko
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedyczna, Katowice 25 października 2013 r.