Konteksty Pedagogiczne 1(6)/2016

DZIECKO W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

ISSN: 2300-6471
DOI: 10.19265/KP.2016.1

Plik PDF

Redaktor numeru:
Joanna Skibska
Joanna Skibska Słowo wstępne
Elżbieta Marek Pedagogiczna interpretacja metody projektów w programach kształcenia zintegrowanego
Anna Boguszewska Ilustracja książkowa w twórczości dla dzieci Janiny Porazińskiej
Urszula Szuścik Edukacja plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym – założenia i celowość kształcenia
Joanna Malinowska
Maria Jabłońska
Przez edukację artystyczną i środowiskową do zrównoważonego rozwoju
Radmila Burkovičová Is the enrolment of children in the first class changing?
Simona Hendrychová School Attendance Postponement in the Czech Republic
Anna Jakubowicz-Bryx Higiena procesu nauczania–uczenia się w opiniach uczniów wczesnej edukacji
Tatiana Kłosińska Dylematy kreatywności nauczycieli wczesnej edukacji w przestrzeni szkolne
Beata Oelszlaeger-Kosturek Przedmiot oraz cel pytań i stwierdzeń uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w opiniach nauczycieli i uczniów
Agnieszka Twaróg-Kanus Od myślenia do działania, czyli o stymulowaniu kreatywności dziecka
Marta Kuźnik Wykorzystanie koncepcji Celestyna Freineta we współczesnej praktyce pedagogicznej
Barbara Somerla Narzędzia aktywizujące myślenie (TOC) w przygotowaniu dziecka do życia i szkoły
Krzysztof Ciemcioch Tablica interaktywna – nowoczesny środek dydaktyczny – wsparciem w edukacji wczesnoszkolnej (i nie tylko)