Konteksty Pedagogiczne 1(8)/2017

ISSN: 2300-6471
DOI: 10.19265/KP.2017.1

Plik PDF

Redaktor numeru:
Justyna Wojciechowska
Justyna Wojciechowska Słowo wstępne
10.19265/KP.2017.01815 Krystyna Ferenz Nauczyciele wobec zróżnicowanych oczekiwań rodzicielskich
10.19265/KP.2017.01833 Małgorzata Kabat Ancient and modern civilization as the chosen context for teacher development
10.19265/KP.2017.01849 Stanisław Dylak Kształtowanie (się) kompetencji językowych uczniów w integracji z edukacją przyrodniczą (wstępne studium literaturowe)
10.19265/KP.2017.01877 Irena Burczyk Muzyka jako komunikat
10.19265/KP.2017.01891 Bartłomiej Gołek Samokształcenie i samowychowanie młodzieży jako wyzwanie współczesności
10.19265/KP.2017.018101 Eliza Szymanowska Młodzi Polacy po transformacji wobec wartości
10.19265/KP.2017.018117 Katarzyna Borawska-Kalbarczyk Technologie cyfrowe w edukacji – między immersją ucznia a indolencją szkoły
10.19265/KP.2017.018135 Beata Oelszlaeger-Kosturek Modele komunikacji nauczyciela i uczniów w procesie edukacyjnym (na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej)
10.19265/KP.2017.018149 Elżbieta Minczakiewicz Dyslalia na tle innych wad i zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
10.19265/KP.2017.018171 Karel Neubauer
Jan Zvoniček
Lenka Neubauerová
The use of specialized ICT programmes in the phonological differentiation of sounds and the development of children’s speech communication
10.19265/KP.2017.018183 Ondřej Šimik Syntactic and semantic difficulty of text in the history part of textbooks for the educational field of the „human and his world”
10.19265/KP.2017.018203 Robert Pysz Czytelnictwo e-booków wśród studentów kierunków humanistyczno-społecznych. Komunikat z badań pilotażowych
10.19265/KP.2017.018219 Radmila Burkovičová Teaching practices as a factor in becoming a teacher
10.19265/KP.2017.018229 Karin Fodorová Fulfillment of the professional development plan of pre-primary school teachers
10.19265/KP.2017.018245 Anita Gis W uczniowskim zwierciadle, czyli licealiści o studenckich lekcjach egzaminacyjnych. Raport z badań
10.19265/KP.2017.018261 Elżbieta Wolińska Rola zajęć umuzykalniających w rozwoju dziecka
10.19265/KP.2017.018271 Karina Szafrańska
Iwona Klonowska
Wykorzystanie metody dramy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży gimnazjalnej
10.19265/KP.2017.018285 Julia Legomksa Sprawozdanie z konferencji Kultury obrazu – tabu – edukacja (Katowice, 19–20.10.2016)
10.19265/KP.2017.018295 Marta Kazienko-Szczerbak Recenzja książki Bernadety Niesporek-Szamburskiej Stereotyp „czarownicy” i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013)
10.19265/KP.2017.018299 Maciej Kołodziejski Recenzja książki Jadwigi Uchyły-Zroski Śpiew jako wartość osobowa dziecka. Tom 1: Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015