Konteksty Pedagogiczne 2(3)/2014

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. ŚWIADOMOŚĆ A POTRZEBY

ISSN: 2300-6471

Plik PDF

Redaktor numeru:
Remigiusz J. Kijak
Remigiusz J. Kijak Słowo wstępne
Alica Vančová Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Terézia Harčaríková Seksualność osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Igor Hampl Seksualność osób z niepełnosprawnością słuchową
Marta Łapa Życie intymne osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego. Ocena roli fizjoterapeuty w procesie rehabilitacji
Katarzyna Pająk Zaburzenia w zachowaniu u uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną
Robert Nixon Świadomość seksualna, związki a pogram The Gateway Award
Mateusz Warchał Recenzja książki Profilaktyka w przestrzeni publicznej, tom pierwszy, pod redakcją Izabeli Bieńkowskiej, Ilony Fajfer-Kruczek, Małgorzaty Kitlińskiej-Król, Iwony Olszówki (Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2013)
Paula Wiażewicz-Wójtowicz Recenzja książki Szkice do teorii wychowania kreatywnego Andrzeja Jakuba Sowińskiego (Impuls, Kraków 2013)
Rafał Majzner Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: XII Wielkopolskie Forum Pedagogiczne z cyklu Ewaluacja i innowacje w edukacji na temat Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, Kalisz–Konin, 5–7 maja 2014 roku
Aleksandra Kamińska Refleksje o XX jubileuszowym Tatrzańskim Sympozjum Naukowym „Edukacja jutra”, Zakopane, 23–25 czerwca 2014 r. Sprawozdanie z konferencji