Konteksty Pedagogiczne 2(5)/2015

MUZYCZNE KONTEKSTY EDUKACJI

ISSN: 2300-6471

Plik PDF

Redaktor numeru:
Rafał Majzner
Rafał Majzner Słowo wstępne
Krystyna Ferenz Uwrażliwienie dzieci na estetykę w kulturze codzienności
Andrzej W. Mitas Dźwiękowy system antropotechniczny w aspekcie edukacji
Monika Miczka-Pajestka
Joanna Lorenc
Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty
Stanisław Ciupka Znaczenie muzyki relaksacyjnej w procesie edukacyjnym
Grzegorz Piotr Kołodziej Elementy klasycznej techniki wokalnej w procesie doskonalenia głosu mówionego
Róża T. Majzner Znaczenie twórczej aktywności muzycznej w rozwoju dziecka
Jadwiga Uchyła-Zroski Rola wartości osobowych w kształceniu głosu śpiewanego
Adrian Biela Terapia zajęciowa z wykorzystaniem muzyki jako forma aktywizacji w okresie starzenia się i starośc
Olga Ksenicz Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej
Jerzy Owczarz Folklorystyczne źródła mazurków Fryderyka Chopina w kontekście pracy pedagogicznej
Dagmara Tomiczek Muzykoterapia w terapii niepłynności mowy. Opis przypadku
Alina Górniok-Naglik Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej i Zbigniewa Nowaka Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint Saëns (Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014)
Justyna Modrzejewska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Social Pathology Among Youth, SPAY 2015 w Bratysławie
Agnieszka Materne Sprawozdanie z konferencji Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji, Szczecin 2014