Konteksty Pedagogiczne 2(7)/2016

WSPOMAGANIE ROZWOJU WIELOPŁASZCZYZNOWOŚĆ PROFESJONALNYCH DZIAŁAŃ

Plik PDF

ISSN: 2300-6471
DOI: 10.19265/KP.2016.2

Redaktor numeru:
Joanna Skibska
Joanna Skibska Słowo wstępne
10.19265/KP.2016.02715 Aldona Kopik Inteligencje wielorakie – wachlarz możliwości dziecka
10.19265/KP.2016.02727 Liliya Morska Contemplations on why primary schoolchildren fail and how to help them prevent study failure
10.19265/KP.2016.02739 Katarzyna Ożańska-Ponikwia Tomatis auditory stimulation and learning difficulties – an overview of recent studies
10.19265/KP.2016.02747 Piotr Wolski,
Jadwiga A. Tuchowska
Asymetria mózgu i lateralizacja w jąkaniu
10.19265/KP.2016.02765 Karel Neubauer Timely development-focused diagnostics and stimulation of articulatory skills in children at the start and during pre-school age. The development of articulation in children and the question of a timely start of effective stimulation in the Czech Republic
10.19265/KP.2016.02781 Renata Michalak Edukacja najmłodszych kontekstem kształtowania motywacji do uczenia się. Ogląd zjawiska w badaniach własnych
10.19265/KP.2016.02797 Małgorzata Półtorak Wybrane uwarunkowania trudności i niepowodzeń w nauce w opiniach uczniów i nauczycieli
10.19265/KP.2016.027111 Daria Sikorska Stymulowanie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym
10.19265/KP.2016.027123 Gabriela Kowalska Dziecko z dystrofią mięśniową w polskim systemie edukacji. Doniesienia z badań
10.19265/KP.2016.027139 Beata Ciupińska Dziecko z wadą słuchu w roli ucznia
10.19265/KP.2016.027151 Anna Borzęcka Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
10.19265/KP.2016.027163 Marlena Duda „Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł” w opinii studentów pedagogiki – dylematy wyborów
10.19265/KP.2016.027173 Ewa Musiał Pedagogizacja rodziców dzieci w wieku przedszkolnym jako przestrzeń profesjonalnej działalności nauczycieli
10.19265/KP.2016.027185 Janina Sabat Recenzja książki Katarzyny Hul, Eweliny Polak, Moniki Kijowskiej, Aleksandry Jackowicz Język migowy medyczny. Ratownictwo medyczne. Materiały dydaktyczne do nauki, ćwiczenia (RS Druk Drukarnia Wydawnictwo, Rzeszów 2015)