Bożena Grzeszkiewicz

redaktor tematyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki ( UMCS w Lublinie). Pracuje w Katedrze Wczesnej Edukacji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Główne zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od 1998 roku prowadzi studia podyplomowe „ Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna”.

Współpracuje z jednostkami naukowo-badawczymi działającymi na terenie kraju i realizuje tematykę dotyczącą między innymi: nauczyciela, dziecka / uczenia, rodzica w sieci zdarzeń przedszkolnych/szkolnych. W ostatnich latach brała udział w: Ogólnopolskim projekcie badawczym „Kreatywność dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 przez Zespół Edukacji Elementarnej przy KNP, a także w projekcie dydaktycznym „Contemporary problems of education of a young child” realizowanym z Pedagogical Facul ty, University of Ostrava (2015).

Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt  publikacji:

  • artykułów: Emocje dziecka w wieku przedszkolnym, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 164-177;  Rozwój seksualny dziecka-obszar zaniedbany, „ Przed Szkołą” 2014, nr 1, s. 4-7;  Rozwój seksualny dziecka-rola rodziców i przedszkola, „ Przed Szkołą” 2014, nr 2, s. 4-9; Kompetencje nauczyciela małego dziecka, Preszów 2014, s.197-204; Świat zabawek dziecka, Katowice 2014, T. 2; Zabawa swobodna. Niedoceniane źródło wiedzy o dziecku, Cieszyn-Kraków 2015, s.197-210;
  • rozdziałów w monografiach;
  • redaktor między innymi: Dziecko w kontekstach edukacyjnych, Szczecin, 2010; współredaktor: Obszary edukacji dziecka, Gorzów Wielkopolski,2011; Dziecko-rzeczywistość, szanse i wyzwania, Gorzów Wielkopolski 2011.