Joanna Skibska

redaktor naczelna

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pedagog edukacji wczesnoszkolnej, neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, filolog języka polskiego. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni szkoły ogólnodostępnej, pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu, procesu diagnostycznego oraz wykorzystania różnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się. Dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji: artykułów, rozdziałów w monografiach i książek. Ważniejsze publikacje: Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania(Impuls, Kraków 2012); Mnemoliterki. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik (Impuls, Kraków 2012) oraz współredaktorNeurologopedia w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii dziecka (ATH, Bielsko-Biała 2012);Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii (ATH, Bielsko-Biała 2012). Jest inicjatorem i organizatorem cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej funkcjonowaniu i edukacji dziecka z różnymi deficytami rozwojowymi w placówce ogólnodostępnej Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej.