Justyna Wojciechowska

redaktor językowy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Adiunkt w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół językowego obrazu świata dziecka, analizuje narrację dzieci i młodzieży ze szczególnym odniesieniem do środowiska szkolnego. W publikacjach zajmuje się  zagadnieniem akwizycji językowej ze zwróceniem uwagi na rozumienie znaczeń poszczególnych pojęć. Zadania badawcze organizuje wokół zdolności dzieci oraz socjolingwistycznych uwarunkowań kompetencji językowej.