Katarzyna Ożańska-Ponikwia

redaktor tekstów anglojęzycznych

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Anglistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techiczno-Humanistcznej w Bielsku-Białej, językoznawca, metodyk, pedagog. Jej zainteresowania badawcze obejmują dwujęzyczność, postrzeganie i wyrażanie emocji w języku pierwszym i drugim oraz czynniki osobowościowe i ich wpływ na przyswajanie języka obcego. Do ważniejszych publikacji można zaliczyczyć monografię:  Emotions form a bilingual point of view: Personality and Emotional Intelligence in relation to perception and expression of emotions in the L1 and L2 (Cambridge Scholars Publishing, 2013) oraz liczne artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak International Journal of Bilingualism czy International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. Ponadto współpracuje ona jako recenzent miedzy innnymi z  takimi czasopismami naukowymi jak: International Journal of Multilingualism, Bilingualism: Language and Cognition, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, International Journal of Bilingualism, Journal of Multilingual and Multicultural Development, British Journal of Educational Technology czy Journal of Language, Identity and Education.