Monika Miczka-Pajestka

redaktor tematyczny

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Z wykształcenia historyk filozofii i kulturoznawca. Zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami z dziedziny filozofii techniki, a także antropologii filozoficznej, antropologii kulturowej i społecznej oraz z dziedziny medioznawstwa i teorii teatru. Zajmuje się problematyką „bycia” podmiotu w ponowoczesności, szczególnie kwestiami związanymi z takimi zjawiskami zachodzącymi w kulturze, jak: transkulturowość, wirtualizacja, hybrydyzacja, konwergencja. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi ponowoczesnej edukacji, takimi jak: edukacja międzykulturowa czy medialna w perspektywie przemian społeczno-kulturowych. Autorka książki Podmiotowość człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki (ATH, Bielsko-Biała 2005), a także szeregu tekstów dotyczących wspomnianej tematyki, m.in.: Podmiot i jego cyfrowa egzystencja (UNIVERSITAS, Kraków 2005), Hybrydyzacja a edukacja („Transformacje” 3–4 [70–71] 2011), czy Wirtualizacja codzienności a realna potrzeba „bycia” (Poltext, Warszawa 2013).