Remigiusz Kijak

Redaktor tematyczny: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, teoria i praktyka rehabilitacyjna.

dr hab. Remigiusz Kijak, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii.

Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po 6 latach na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. stopień naukowy doktora habilitowanego. Przez wiele lat kierownik Pracowni Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Alma Mater Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice. Wyd. Naukowe UP, Kraków 2016. Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”. Redaktor kliku polskich czasopism i trzech zagranicznych. Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych – wątki rozproszone/integrujące się w pedagogice specjalnej”. Członek kilku Towarzystw Naukowych.

Zainteresowania naukowe: współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych. Na Uniwersytecie Pedagogicznym wprowadził i realizował przedmioty z zakresu pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych. Obecnie prowadzi zajęcia z „Wychowania seksualnego osób niepełnosprawnych” na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Warszawskim.