[1]
Skalski, S. 2019. Skala motywacji sytuacyjnej SMS-15 dla dzieci: konstrukcja i wstępna ocena właściwości psychometrycznych. Konteksty Pedagogiczne. 1, 12 (wrz. 2019). DOI:https://doi.org/10.19265/KP.2019.112191.