[1]
Gajdzica, Z. 2019. Zadania dydaktyczne jako wskaźnik włączania ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt pracy lekcyjnej w szkole ogólnodostępnej. Konteksty Pedagogiczne. 2, 13 (grudz. 2019), 49–59. DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2019.21349.