[1]
Soroka, O. i Kalaur, S. 2019. Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku integracyjnej instytucji edukacyjnej. Konteksty Pedagogiczne. 2, 13 (grudz. 2019), 117–128. DOI:https://doi.org/10.19265/KP.2019.213117.