[1]
Ordon, U. 2020. Od kompetencji osobowych do „kompetentnego systemu”. Kompetencje nauczyciela edukacji przedszkolnej w świetle raportu Competence Requirements in Early Childhood Education and Care (2011). Konteksty Pedagogiczne. 2, 15 (grudz. 2020), 79-96. DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.270.