[1]
Skibska, J. 2020. Nauczycielskie (pośrednie) poznanie uczniów w młodszym wieku szkolnym. Komunikat z badań. Konteksty Pedagogiczne. 2, 15 (grudz. 2020), 227–240. DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2020.2.15.279.