[1]
Cygan, B. i Kurowska, B. 2022. Zaburzenia modulacji sensorycznej u osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. Studium przypadku. Konteksty Pedagogiczne. 2, 19 (grudz. 2022), 77–90. DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2022.2.19.361.