[1]
Magdalena Karapuda, J. 2023. Nauczycielski profesjolekt stosowany przy formułowaniu ocen opisowych zachowania na świadectwach szkolnych. Badanie rozpoznawcze. Konteksty Pedagogiczne. 1, 20 (wrz. 2023), 73–83. DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.373.