[1]
Miczka-Pajestka,, M. i Lorenc, J. 2015. Elementy doświadczenia estetycznego a odbiór dzieła muzycznego. Wybrane aspekty . Konteksty Pedagogiczne. 2, 5 (grudz. 2015). DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.88.