[1]
Ksenicz, O. 2015. Charakterystyczne przykłady nurtu sielsko-sentymentalnego w polskiej liryce wokalnej pierwszej połowy XIX wieku w kontekście możliwości ich wykorzystania na wczesnym etapie pedagogiki wokalnej. Konteksty Pedagogiczne. 2, 5 (grudz. 2015). DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.94.