[1]
Górniok-Naglik, A. 2015. Recenzja książki Romualdy Ławrowskiej i Zbigniewa Nowaka Muzyczne animacje. Aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierząt – Camille Saint‑SaËns(Wydawnictwo DUX Recording Producers, Warszawa 2014) . Konteksty Pedagogiczne. 2, 5 (grudz. 2015). DOI:https://doi.org/10.19265/kp.2015.2.5.97.