(1)
Sukhenko, O. Wspieranie Autonomii Ucznia: Samoocena W Doskonaleniu umiejętności Pisania W języku Angielskim. KP 2019, 1, 53-61.