(1)
Skalski, S. Skala Motywacji Sytuacyjnej SMS-15 Dla Dzieci: Konstrukcja I wstępna Ocena właściwości Psychometrycznych. KP 2019, 1, 191-203.