(1)
Gajdzica, Z. Zadania Dydaktyczne Jako Wskaźnik włączania Ucznia Z Lekką niepełnosprawnością Intelektualną W główny Nurt Pracy Lekcyjnej W Szkole ogólnodostępnej. KP 2019, 2, 49–59.