(1)
Twaróg-Kanus, A. Samoocena Wiedzy I umiejętności Diagnostyczno-Terapeutycznych Nauczycieli szkół ogólnodostępnych. KP 2019, 2, 101–115.