(1)
Soroka, O.; Kalaur, S. Diagnoza potencjału przywódczego uczniów szkół średnich Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi W środowisku Integracyjnej Instytucji Edukacyjnej. KP 2019, 2, 117–128.