(1)
Fox, C.; Barrera, M.; Campos, L.; Reid-Metoyer, F. Związek między Teoriami pośrednimi, wytrwałością I osiągnięciami Naukowymi U Dzieci W Wieku Szkolnym. KP 2019, 2, 129–143.