(1)
Szafrańska, A. Ocena Wsparcia społecznego Przez Matkę Dziecka Z zespołem Aspergera doświadczanego Przez Jego rodzinę. Studium Przypadku. KP 2019, 2, 161–175.