(1)
Ciupińska, B. Arteterapia W Zapobieganiu Wykluczeniu społecznemu W Opinii uczniów I Nauczycieli. KP 2019, 2, 177–189.