(1)
Kujan, P. Wybrane umiejętności uczestników postępowania Mediacyjnego W Sprawach Rodzinnych. KP 2019, 2, 191–207.