(1)
Karwowska, A.; Lorens, G. Ocena Wykorzystania gestów ©GORA We Wsparciu Komunikacji językowej Dziecka Z Zaburzonym Rozwojem Mowy (perspektywa Terapeuty). KP 2020, 1, 125-139.