(1)
Zalewska-Bujak, M. Uczniowskie Konsekwencje Ulegania Przez Nauczycieli Przemocy Symbolicznej. KP 2020, 2, 41-63.