(1)
Szymczyk, L. Uzdolnienia Dzieci W Wieku Przedszkolnym W Opinii rodziców. KP 2020, 2, 183–205.