(1)
Skibska, J. Nauczycielskie (pośrednie) Poznanie uczniów W młodszym Wieku Szkolnym. Komunikat Z Badań. KP 2020, 2, 227–240.