(1)
Olechowska, A. Uczeń W „okularach” Bronfenbrennera – Wiedza Nauczycieli Na Temat uczniów Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Z Perspektywy Mikro- I Mezosystemowej. KP 2020, 2, 241–259.