(1)
Wojtas-Rduch, A. Edukacja Integracyjna – Przestrzenna Organizacja zajęć. KP 2020, 2, 299–314.