(1)
Szuścik, U. Grafika W kształceniu Dziecka W Pedagogice Wczesnoszkolnej. KP 2020, 2, 347–360.