(1)
Tańska, A. Nauczyciel Surdopedagog-Konstruktywista W Wirtualnej rzeczywistości Edukacyjnej. KP 2021, 2, 27-45.