(1)
Piwowarska, E. Przygotowanie Do Zawodu Nauczyciela Edukacji Wczesnoszkolnej W kontekście Uzdolnień I umiejętności Graficznego Ukazywania Brył – Wybrane Zagadnienia. KP 2021, 2, 147–158.