(1)
Zormanová, L. Postawy Wobec Zawodu Nauczyciela wyrażone Motywami studentów Czeskich I Polskich decydujących Się Na podjęcie studiów Pedagogicznych. KP 2021, 2, 191–202.