(1)
Cygan, B.; Kurowska, B. Zaburzenia Modulacji Sensorycznej U osób Ze Spektrum Autyzmu, W Tym Z zespołem Aspergera. Studium Przypadku. KP 2022, 2, 77-90.