(1)
Gałuszka, I.; Ochman, A. Doświadczanie Kryzysu Przez rodziców Dziecka Z niepełnosprawnością Intelektualną. KP 2022, 2, 123-137.